devlet baba ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Koruyucu, kollayıcı` anlamında devleti anlatan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let ba-ba