devirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakta veya dik duran bir şeyi düşürmek, yatay duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yönetim organının veya başkanının yönetim gücünü zorla elinden almak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Hepsini kısa sürede içip bitirmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yana eğmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vir-mek