ne demek?

tarihte özellik taşıyan yeni bir çağ başlatmak

Kullanımı;

"Matbaanın keşfi, beşeriyetin tarihinde yeni bir devir açmış mıdır?"

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-vir aç-mak