devinmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vin-mek