devingen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hareketli. "(hareketi olan, yer değiştirebilen, müteharrik, mobilize)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vin-gen