devimselcilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Beliren ve gelişen şeylerin kendiliklerinden etkin olduklarını, gelişmelerini sağlayan gücün dışarıdan gelmeyip kendileriyle özdeş bulunduğunu ileri süren öğreti, gürecilik, dinamizm. "(zıt anlamlısı: mekanikçilik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vim-sel-ci-lik