devimsel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devinim durumunda olan, hareki

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vim-sel