devim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devinim. "(durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "devim bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-vim