deveyi yardan uçuran bir tutam ottur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve-yi yar-dan uçu-ran bir tu-tam ot-tur