deveye burç gerek olursa boynunu uzatır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve-ye burç ge-rek olur-sa boy-nu-nu uza-tır