devenin derisi eşeğe yük olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve-nin de-ri-si eşe-ğe yük olur