deveci armudu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanıklı, sert ve iri bir tür armut

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve-ci ar-mu-du