deve yükü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir devenin taşıyabileceği yük miktarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı ölçüde, çok fazla

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve yü-kü