deve kuşu gibi yüke gelince kuş uçmaya gelince deve ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uygun şartlarda terslik çıkaran


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve ku-şu gibi yüke ge-lin-ce kuş uç-ma-ya ge-lin-ce deve