deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ve bü-yük-tür amma be-şi-ni bir eşek ye-der