ne demek?

Devasa olma durumu

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-va-sa-lık