dev adımlarla ilerlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

çok çabuk ilerlemek, üst üste başarılar göstermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev a-dım-lar-la iler-le-mek