dev ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dīv

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Olağanüstü irilikte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok büyük, çok önemli

İlişkili birleşik kelimeler; "dev anası" "dev aynası" "dev dalga" "dev köpek balığıgiller"