detaylı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılı. "(ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, mufassal)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Kitapta detaylı bilgi bulamadım."


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-tay-lı