detay ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntı. "(bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca détail


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-tay