desturun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İğrenç veya ayıp bir söz söylemek zorunda kalındığında `affedersiniz` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tu-run