destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tur-suz ba-ğa gi-re-ni sopa ile ko-var-lar