destekli bütçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dayanağı olan bütçe, konsolide bütçe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tek-li büt-çe