ne demek?

Destekleyebilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

des-tek-le-ye-bil-me