destekleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Desteklemek işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletçe yapılan para yardımı, sübvansiyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "destekleme alımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tek-le-me