destegül ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mevlevi dervişlerinin giydiği kollu cepken ve uzun cüppeye verilen ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-te-gül