destansal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Destanla ilgili, destana özgü

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Destan kahramanına benzer


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tan-sal