destan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Farsça destān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-tan