despotya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eskiden Balkanlarda müstakil prenslik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca despotya


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-pot-ya