despotça ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Despota yakışır

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Despota yakışır bir biçimde.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "Uyardığım halde despotça davranıyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-pot-ça