despot ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca despote

Örnek / Cümle; "Kraliyet ile yönetilen ülkelerde despot eksik olmuyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Zorba. "(Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortodoks Rumların din başkanları.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, din bilgisi, Rumca"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-pot