deryadil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her şeyi hoş gören, çok sabırlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça deryā + dil


Hecelenişi / Hecelemesi;
der-ya-dil