derviş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça dervīş

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırlangıç balığının küçüğü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
der-viş