dertsiz başını derde sokmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir derdi yokken gereksiz yere üzüntü veren bir işe girişmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dert-siz ba-şı-nı der-de sok-mak