dertleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Rahatlamak ve çözüm bulmak amacıyla dertlerini karşılıklı anlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dert-leş-mek