dert ortağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin derdini paylaştığı dostu


Hecelenişi / Hecelemesi;
dert or-ta-ğı