derslik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ders saati süresine uygun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ders-lik