ders yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sınıfta belli bir programa bağlı olarak herhangi bir konuyu işlemek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

sınıfta verilen ödevi daha sonra yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ders yap-mak