dermeyan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortada, ortaya konmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça dermiyān


Hecelenişi / Hecelemesi;
der-me-yan