derkenar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça derkenār


Hecelenişi / Hecelemesi;
der-ke-nar