derin uyku ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uyanılması güç uyku, ağır uyku, deliksiz uyku, taş uykusu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin uy-ku