derin soğutucu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok yüksek soğutucu özelliği olan bir buzdolabı türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teknik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin so-ğu-tu-cu