derin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüzeyden içeri inen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dip

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun süren

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoğun

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

İçten gelen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıntılı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "derin derin" "derin devlet" "derin dondurucu" "derin soğutma" "derin soğutucu" "derin uyku" "uykusu derin"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-rin