ne demek?

Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleyen kimse

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-ri-ci

Deri alıp satan kimse