ne demek?

Bir nokta dolayında toplanmak; temerküz etmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-riş-mek


Bir sıvı, içindeki su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşmak; tekâsüf etmek

Tipi / Türü;

kimya