derişmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nokta dolayında toplanmak, temerküz etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvı, içindeki su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşmak, tekâsüf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-riş-mek