dereyi geçerken at değiştirilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-yi ge-çer-ken at de-ğiş-ti-ril-mez