derede tarla sel için tepede harman yel için ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`elden çıkarmak istemediğimiz şeyleri tehlikeye açık durumlardan uzak tutmalıyız` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-de tar-la sel için te-pe-de har-man yel için