derecelendirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Derecelendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-ce-len-di-ri-le-bil-mek