derebeylik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Derebeyi olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen, feodalite.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, tarih"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Derebeyi yönetimindeki bölge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-re-bey-lik