derdi veren devasını da verir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her sıkıntının, üzüntünün bir çaresi vardır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
der-di ve-ren de-va-sı-nı da ve-rir